God’s Promise

God’s Promise

If you believe in God and pray to Him, then keep these promises in your heart, because He will keep His promises.

Matthew 28:20

And remember, I am with you always.

He follows us and He leads us. He is there in happy times, He comforts us when we are sad.

Mark 11:24

For this reason I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.

This is stressed many times in scripture, for example in Matthew 17:20. Your believe in the Lord is very important, because when you do, the Lord is with you. And with the Lord with you, you can do anything and everything you ask for: The Lord will give you everything you need.

Mark 10:27

For all things are possible with God.

Isn’t it wonderful? All things are possible. The world may seem so huge, and we seem so tiny, but remember that the Lord has created all of it. So there is nothing He can’t do. [Matthew 19:26]

 

God’s Belofte

Als je in God gelooft en tot Hem bid, hou dan deze beloftes in je hart, want Hij zal Zich aan Zijn beloftes houden.

Mattheüs 28:20

En, luister goed: Ik ben altijd bij jullie

Hij volgt ons en Hij leidt ons. Hij is er bij als wij blij zijn, Hij troost ons als wij verdrietig zijn.

Marcus 11:24

Bij alles waar je in je gebed om vraagt, moet je geloven dat je het al gekregen hebt en dan krijg je het ook.

Dit staat heel veel in de bijbel beschreven, bijvoorbeeld in Matteüs 17:20. Je geloof in de Heer is heel erg belangrijk, want als je dat doet, dan is de Heer met jou. En met de Heer met jou, kan je werkelijk alles. En alles waar je om vraagt: De Heer zal alles geven wat je nodig hebt.

Marcus 10:27

Want alle dingen zijn mogelijk bij God.

Ongelovelijk toch? Alles is mogelijk. Misschien is lijkt de wereld zo groot, en wij zo klein, maar je moet onthouden dat de Heer alles heeft gemaakt. Er is dus niets wat Hij niet kan doen. [Matteüs 19:26]

Pages: 1 2